[1]
Grzegorz GerlichM., Oswajanie wsi dolnośląskiej po II wojnie światowej przez ludność polską z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, SEIA, t. 12, s. 113-137, luty 2012.