Studia Etnonogiczne i AntropologiczneR. Kultury Regionalne I Pogranicza Kulturowe a świadomość Etniczna. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, Jan. 1999, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1925.