Studia Etnonogiczne i AntropologiczneR. Aktywność Kulturalna I Postawy Twórcze Społeczności Lokalnych Pogranicza. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, Jan. 2003, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1930.