Studia Etnonogiczne i AntropologiczneR. Problemy Ekologii Kulturowej I Społecznej W Przestrzeni Miejskiej I Podmiejskiej. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, Jan. 2006, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1932.