Bukowska-FloreńskaI. „Śląsk Jako Region Pograniczny. Specyfika Warunków życia Ludności I Ich Znaczenie Kulturotwórcz”e. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, T. 11, Dec. 2011, s. 89-03, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9028.