SzalbotM. Społeczno-Kulturowa Specyfika Przygranicznych Miast Podwójnych Europy Jako Problem Badawczy. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, T. 11, Dec. 2011, s. 141-52, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9032.