MarcolK. Interetniczność W Folklorze Dzieci Na Pograniczu Polsko-Czeskim. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, T. 11, Dec. 2011, s. 153-70, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9033.