CzerwiƄskaK. Problematyka Sztuki Ludowej W Etnologii Pogranicza. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, T. 11, Dec. 2011, s. 171-84, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9034.