KurczM. Północnosudańskie Wsie Nad Nilem U Progu Przemian. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, T. 11, Dec. 2011, s. 257-81, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9041.