BełkotA. Problem Wartościowania Dziedzictwa Kulturowego a Jego Funkcjonalne Uwarunkowania W Ujęciu Kulturoznawczym. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, T. 12, Feb. 2012, s. 32-43, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9054.