HoffmannB. Turystyka Etniczna a Doświadczanie Kulturowej Inności. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, T. 12, Feb. 2012, s. 153-66, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9064.