CzerwiƄskaK. Konwencja O Ochronie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO W Perspektywie Dyskursu Antropologicznego. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, T. 12, Feb. 2012, s. 218-2, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9069.