Grzegorz GerlichM. Oswajanie Wsi Dolnośląskiej Po II Wojnie światowej Przez Ludność Polską Z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, T. 12, Feb. 2012, s. 113-37, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9073.