1.
Koštialová K, Darulová J. Kultúrne dedičstvo — v politike, praxi a vzdelávaní (na príklade Slovenska). SEIA [Internet]. 20luty2012 [cytowane 15sie.2020];12:229-470. Available from: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9070