HARMONOGRAM PUBLIKACJI

Harmonogram publikacji

  • nadsyłanie tekstów do Redakcji - do 15 czerwca,
  • złożenie w wydawnictwie – czerwiec / do 15 lipca,
  • opracowanie wydawnicze przez redaktora wydawnictwa i autoryzacja – lipiec–wrzesień,
  • łamanie, korekta techniczna i korekta autorska, rewizja – wrzesień / październik–listopad,
  • druk – grudzień.