Tom 10 (2010): Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miastaKolejny tom tego seryjnego wydawnictwa stanowi wynik najnowszych badań etnologów, socjologów i antropologów kultury, prowadzonych w miastach na terenie Polski, Europy Zachodniej i w jednym z miast w Afryce. Zawiera przegląd dziejów badań polskich i słowackich, koncepcji i metod badawczych oraz propozycje metod badań. Autorzy opisują przede wszystkim stan urbanistyczny i procesy zmian społecznych i kulturowych zachodzących w przestrzeni publicznej i prywatnej współczesnych miast (zwłaszcza postindustrialnych). Podkreślają też rolę estetyczną, symboliczną, ludyczną, ideową itp., jaką odgrywają różne przestrzenie miasta w tworzeniu wzorów kulturowych, sposobu i stylu życia, spędzania czasu.
Publikacja jest adresowana do etnologów, socjologów, kulturoznawców, architektów, urbanistów, pracowników miejskich urzędów i domów kultury.


Irena Bukowska‑Floreńska
9-15
BADANIE WZORÓW SPOŁECZNO‑KULTUROWYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA

Irena Bukowska-Floreńska, Autor Autorowski
19-38
WIELOKULTUROWA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA MIAST — PROCESY ZMIAN ZACHOWAŃ

OD ROBOTNICZYCH TRADYCJI DO GALERII HANDLOWEJ — PRZYKŁAD KATOWIC I MIAST GÓRNOŚL

PRZESTRZEŃ LUDYCZNA MIASTA

KULTUROWE I SPOŁECZNE WARTOŚCI RUSTYKALNE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI MIASTA

MIEJSCA SYMBOLICZNE I PRZESTRZENIE STYGMATYZOWANE