Tom 19 (2019):
Magdalena Szalbot, Agnieszka Pieńczak
9-11
Dziedzictwo kulturowe – dokumentowanie, podtrzymywanie, rewitalizowanie

Tożsamość – zachowanie i redefiniowanie

Varia