Od Redakcji


Iwanek, J., Stolarczyk, M., & Szura-Olesińska, O. (1). Od Redakcji. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5235

Jan Iwanek  jan.iwanek@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Mieczysław Stolarczyk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Olga Szura-Olesińska 
Uniwersytet Śląski w Katowicach