Demokracja, liberalizm a doktryna Kościoła katolickiego w myśli Michaela NovakaAbstrakt

W artykule Demokracja, liberalizm a doktryna Kościoła katolickiego w myśli Michaela Novaka Autorka podejmuje ważny z punktu widzenia potrzeb przełomu stuleci namysł nad szeroko pojętymi relacjami między demokracją liberalną i społecznym nauczaniem Kościoła, opierając się na przemyśleniach Michaela Novaka.


Pobierz


Kaute-PorębskaM. (1). Demokracja, liberalizm a doktryna Kościoła katolickiego w myśli Michaela Novaka. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5238

Małgorzata Kaute-Porębska  Redkacja_SPUS@o2.pl