Jednostka, wolność, władza, a "duch Ameryki"Abstrakt

Wojciech Flak w artykule Jednostka, wolność, władza a „duch Ameryki” koncentruje swoje rozważania wokół głównych wartości i koncepcji charakterystycznych dla modelu Stanów Zjednoczonych i ich ewolucji na przestrzeni stuleci oraz roli odgrywanej przez to państwo w stosunkach międzynarodowych.

Pobierz


FlakW. (1). Jednostka, wolność, władza, a "duch Ameryki". Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5239

Wojciech Flak  Redkacja_SPUS@o2.pl