Państwo stanowe czy dyktatura proletariatu? Wokół sporów ideowych I Republiki AustriiAbstrakt

Roman Kochnowski w tekście Państwo stanowe czy dyktatura proletariatu? Wokół sporów ideowych I Republiki Austrii odniósł się do debaty publicznej związanej z przyszłością Austrii, w tym – dyskusji dotyczącej kwestii ustrojowych oraz ścierania się różnych wizji państwa po zakończeniu I wojny światowej.

Pobierz


Kochnowski, R. (1). Państwo stanowe czy dyktatura proletariatu? Wokół sporów ideowych I Republiki Austrii. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5240

Roman Kochnowski  Redkacja_SPUS@o2.pl