System partyjny V Republiki FrancuskiejAbstrakt

W artykule System partyjny V Republiki Francuskiej Małgorzata Myśliwiec wyeksponowała kwestie dotyczące istoty i ewolucji francuskiego systemu partyjnego oraz jego powiązań z systemem semiprezydenckim oraz systemem wyborczym.

Pobierz


MyśliwiecM. (1). System partyjny V Republiki Francuskiej. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5241

Małgorzata Myśliwiec  malgorzata.mysliwiec@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach