Jednostki pomocnicze gminy. Wybrane zagadnieniaAbstrakt

Artykuł Sylwestra Wróbla Jednostki pomocnicze gminy. Wybrane zagadnienia wpisuje się w nurt badań poświeconych zagadnieniom samorządu terytorialnego i demokracji bezpośredniej. Autor analizuje rolę i znaczenie jednostek pomocniczych, odwołując się zarówno do rozwiązań formalnoprawnych, jak i doświadczeń historycznych (w tym także innych państw).


Pobierz


WróbelS. (1). Jednostki pomocnicze gminy. Wybrane zagadnienia. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5243

Sylwester Wróbel  sylwesterwrobel@wp.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach