Proces planowania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście działań realizowanych na pograniczu polsko-niemieckim (wybrane zagadnienia)Abstrakt

Artykuł Proces planowania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście działań realizowanych na pograniczu polsko-niemieckim (wybrane zagadnienia) pióra Roberta Radka wpisuje się w nurt badań dotyczących problematyki lokalnej i współpracy transgranicznej. Dużo miejsca Autor poświęca przybliżeniu problemów związanych z definiowaniem pojęć: rozwój lokalny, rozwój regionalny, współpraca transgraniczna, strategia, by następnie ukazać sposoby budowania strategii rozwoju lokalnego i etapy jej tworzenia oraz działalność organizacji non profit.

Pobierz


RadekR. (1). Proces planowania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście działań realizowanych na pograniczu polsko-niemieckim (wybrane zagadnienia). Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5245

Robert Radek  robert.radek@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach