Polityczna debata na temat modelu społecznego w EuropieAbstrakt

Rafał Riedel w opracowaniu Polityczna debata na temat modelu społecznego w Europie podjął próbę rekonstrukcji i weryfikacji stanowisk związanych z jednym z najważniejszych dylematów integracyjnych Unii Europejskiej, jakim jest model społeczny integrującej się Europy.

Pobierz


RiedelR. (1). Polityczna debata na temat modelu społecznego w Europie. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5247

Rafał Riedel  Redkacja_SPUS@o2.pl