"Pieriestrojka" w amerykańskiej nauce o polityceAbstrakt

Autor przedstawił refleksję nad metodologią współczesnych badań politologicznych w amerykańskiej nauce o polityce. Impulsem do podjęcia tejże tematyki stało się wydarzenie z 2000 roku, gdy do redakcji „American Political Science Review” i „PS: Political Science and Politics”, pism wydawanych przez American Political Science Association (APSA), skierowany został agresywny w swej formie i treści otwarty e-mail podpisany „Mr Perestroika”, w którym znalazły się krytyczne spostrzeżenia i zarzuty związane ze stanem merytorycznym i organizacyjnym amerykańskiej nauki o polityce.

Pobierz


KantykaZ. (1). "Pieriestrojka" w amerykańskiej nauce o polityce. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5249

Zbigniew Kantyka  zbik@world.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach