Charles King: Extreme Politics: Nationalism, Violence, and the End of Eastern Europe. New York: Oxford University Press, 2010, ss. 256Abstrakt

Zaletą publikacji jest nieskrywany subiektywizm zawartych w niej refleksji, pozwalający Autorowi stawiać wiele ważnych kwestii w nowy sposób, często sprzeczny z dotychczasową tradycją i czasami otwarcie prowokujący do dyskusji. Pozostając wierny faktom, zachęca on do spojrzenia na nie inaczej niż dotąd, wieloaspektowo, wskazując jednocześnie, że taki zabieg jest warunkiem koniecznym (choć nie wystarczającym) zrozumienia ich sensu. Jest to jednakowoż bardzo ważny głos sprzeciwu wobec hasła końca wieku historii i ideologii, wskazujący wyraźnie na to, że nacjonalizmy pozostają ważnym aspektem przestrzeni politycznej, rzutując nie tylko na stosunki międzynarodowe, ale i na wewnętrzne przeobrażenia poszczególnych państw i społeczeństw.

Pobierz


KantykaZ. (1). Charles King: Extreme Politics: Nationalism, Violence, and the End of Eastern Europe. New York: Oxford University Press, 2010, ss. 256. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 10. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/6358

Zbigniew Kantyka  zbik@world.pl
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach 
dr, starszy wykładowca w Zakładzie Teorii Polityki Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach