Krystyna Leszczyńska (red.), Rzeczpospolita Polska 1989—2009. Problemy wybrane. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, ss. 210Abstrakt

Na rynku wydawniczym pojawiło się sporo publikacji poświęconych podsumowaniu pierwszych dwudziestu lat przemian systemowych w Polsce. Stanowią one mniej bądź bardziej udane próby bilansu tego okresu. Rozległość procesów transformacyjnych zmusza autorów do wyboru zagadnień, które wydają się szczególnie istotne. Dlatego też dobór tych zagadnień, mimo że ma charakter arbitralny, musi być uzasadniony i mieć odzwierciedlenie w jasnej konstrukcji pracy. Właśnie ten wymóg spełnia publikacja Rzeczpospolita Polska 1989—2009. Problemy wybrane, pod redakcją Krystyny Leszczyńskiej. Rzadko się zdarza, aby praca zbiorowa miała tak spójny charakter. Dobór dziesięciu kwestii, które zostały poddane analizie przez grono najwybitniejszych polskich politologów i historyków, uznaję za przemyślany i w pełni uzasadniony. To ogromny walor tej publikacji.

Pobierz


GlajcarR. (1). Krystyna Leszczyńska (red.), Rzeczpospolita Polska 1989—2009. Problemy wybrane. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, ss. 210. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 10. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/6359

Rafał Glajcar  rafal.glajcar@us.edu.pl
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach 
dr, adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach