Polityka zatrudnienia – praca – sukces zawodowy

Anna Lada
https://orcid.org/0000-0002-4625-0406

Abstrakt

Współczesny rynek pracy przechodzi wiele przeobrażeń, w kontekście zarówno zarządzania, jak i organizacji pracy czy budowania więzi oraz satysfakcji z wykonywanych zadań. Potrzeba dostosowania wymagań do oczekiwań, dobrania odpowiednich środków motywujących jest wielkim wyzwaniem dzisiejszych czasów. Sukces zawodowy stał się celem do osiągnięcia przez wielu podejmujących aktywność zawodową. W niniejszym artykule dokonano analizy teoretycznej dotyczącej pojęć związanych pracą ludzką i pracą zawodową oraz sukcesem zawodowym i wzorem człowieka sukcesu.


Słowa kluczowe

polityka zatrudnienia; praca; motywacja do pracy; sukces zawodowy; zarządzanie

ARMSTRONG: M. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Przeł. A. UNTERSCHUETZ ET AL. Kraków 2003.

BAŃKA A.: Psychopatologia pracy. Poznań 1996.

BYRA S.: Sukces niejedno ma imię. „Pedagogika Społeczna” 2005, nr 1.

CZARNECKI K.M.: Psychologia zawodowej pracy człowieka. Sosnowiec 2006.

DROZDOWSKI R.: Rynek pracy w Polsce. Poznań 2002.

Encyklopedia psychologii. Red. W. SZEWCZUK. Warszawa 1998.

GIDDENS A.: Socjologia. Przeł. A. SZULŻYCKA. Warszawa 2008.

GRZESZCZYK E.: Etyczny wymiar sukcesu w Polsce i USA – wykład. Warszawa 2002.

GRZESZCZYK E.: Sukces. Amerykańskie wzory, polskie realia. Warszawa 2003.

JAN PAWEŁ II: Laborem exercens. Kraków 2006.

KARNEY J.: Psychopedagogika pracy. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. Warszawa 2007.

KASPRZAK E.: Sukces i porażka bezrobotnych na rynku pracy. Poznań 2006.

KLIMKOWSKA K.: Orientacja na sukces zawodowy studentów kończących studia translatorskie. Lublin 2013.

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Red. J. PISIEWICZ. Kielce 2005.

KWIATKOWSKI S.M., BOGAJ A., BARANIAK B.: Pedagogika pracy. Warszawa 2007.

LANGE O.: Ekonomia polityczna. Warszawa 1966.

MAJEWSKA-OPIEŁKA I.: Korepetycje z sukcesu. Katowice 2003.

MAJEWSKA-OPIEŁKA I.: Sukces firmy. Gdańsk 2003.

NOWACKI T.W.: Leksykon pedagogiki pracy. Warszawa 2004.

NOWACKI T.W.: Praca i wychowanie. Warszawa 1980.

NOWACKI T.W.: Praca ludzka – analiza pojęcia. Radom 2008.

Psychologia pracy. Red. X. GLISZCZYŃSKA. Warszawa 1977.

PSZCZOŁOWSKI T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław 1978.

RATAJCZAK Z.: Praca. Psychologiczna analiza pracy. W: Encyklopedia psychologii. Red. W. SZEWCZUK. Warszawa 1998.

RHEINBERG F.: Psychologia motywacji. Przeł. J. ZYCHOWICZ. Kraków 2006.

SIKORSKI C.: Drogi do sukcesu. Warszawa 2007.

STĘPIEŃ J.: Wstęp do socjologii, psychologii i organizacji pracy. Poznań 2000.

SZCZEPAŃSKI J.: Elementarne pojęcia z socjologii. Warszawa 1970.

TOMASZEWSKI T.: Ślady i wzorce. Warszawa 1984.

WAITLEY D.: Psychologia sukcesu. Zbiór technik i narzędzi dla doradców oraz prowadzących szkolenia. K. SOBIEPANEK-SZCZĘSNA. Warszawa 2011.

WARR P.: Praca. W: Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna. Red. A.S.R. MANSTEAD, M. HEWSTONE, S.T. FISKE, M.A. HOGG, H.T. REIS, G.S. SEMIN. Warszawa 2001.

WIATROWSKI Z.: Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz 2000.

WIATROWSKI Z.: Powodzenia i niepowodzenia zawodowe. Olecko 2002.

WILSZ J.: Teoria pracy: implikacje dla pedagogiki pracy. Kraków 2009.

WOŁK Z.: Kultura pracy. Sulechów 2000.

ZNANIECKI F.: Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości . Warszawa 1974.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


Lada, A. (2019). Polityka zatrudnienia – praca – sukces zawodowy. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 27, 61-75. https://doi.org/10.31261/SPUS.2019.27.03

Anna Lada  anna.lada@poczta.umcs.lublin.pl
Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4625-0406

Anna Lada, dr, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe: praca socjalna (współczesne wyzwania pracy socjalnej, kompetencje pracowników służb społecznych) pedagogika społeczna (współczesne wyzwania społeczne, rynek zatrudnia, sukces).