Etiologia i konteksty polityki publicznej przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce

Piotr Zalewski
https://orcid.org/0000-0002-0997-8561

Abstrakt

Autor analizuje strukturę polityki walki z przemocą w rodzinie w Polsce, z perspektywy historycznego rozwoju polityk publicznych przeciwdziałania przemocy domowej w Polsce oraz źródeł i przyczyn stojących za konkretnymi rozwiązaniami. Szczególną uwagę poświęca etiologii kształtowania się procesu rozszerzania ochrony praw człowieka z przestrzeni publicznej do sfery prywatnej konkretnych jednostek na świecie i w Europie, a także budowaniu społecznych (obywatelskich) i instytucjonalnych ram najważniejszych instytucji związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Polsce. Przedstawia sposób formułowania oraz
implementowania na gruncie krajowym elementów tworzących system przeciwdziałania przemocy. Posługuje się klasycznymi metodami analizy znanymi z zakresu wiedzy o politykach publicznych.


Słowa kluczowe

przemoc w rodzinie; przeciwdziałanie przemocy; polityki publiczne

Pobierz

Opublikowane : 2020-03-29


Zalewski, P. (2020). Etiologia i konteksty polityki publicznej przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 28, 21-51. https://doi.org/10.31261/SPUS.2020.28.02

Piotr Zalewski  p.zalewski@op.pl
Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0997-8561

Piotr Zalewski, dr, podinspektor Policji, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Komendant Miejski Policji w Kielcach. Zajmuje się problematyką zarządzania bezpieczeństwem, bezpieczeństwem wewnętrznym, strategiami bezpieczeństwa, teorią konfliktów oraz patologiami społecznymi.