Reklama w działaniach komunikacyjnych jednostki samorządu terytorialnego

Dariusz Krawczyk
https://orcid.org/0000-0003-1823-0309

Abstrakt

Artykuł dotyczy aktywności samorządów w obszarze komunikacji perswazyjnej. Celem jest określenie zasadności i zgodności z przepisami podejmowanych działań oraz wskazanie na uwarunkowania, którym odpowiadać powinna polityka reklamowa administracji publicznej. Przedstawiono charakterystykę przedsięwzięć promocyjnych realizowanych zarówno bezpośrednio przez gminy lub powiaty, jak i za pośrednictwem nadawców zewnętrznych, a w tym środków masowego przekazu. Zaprezentowano ponadto wyniki badań empirycznych dotyczących technik i narzędzi reklamy jednostek samorządu terytorialnego, ich społecznego zasięgu oraz wysokości nakładów budżetowych przeznaczanych na promocję.


Słowa kluczowe

samorząd; promocja; reklama natywna; reklama porównawcza; media samorządowe

Pobierz

Opublikowane : 2020-03-29


Krawczyk, D. (2020). Reklama w działaniach komunikacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 28, 103-118. https://doi.org/10.31261/SPUS.2020.28.05

Dariusz Krawczyk  d.krawczyk@olpress.pl
Biegły sądowy z zakresu komunikacji społecznej i zarządzania  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1823-0309