[1]
MyśliwiecM. 1. System partyjny V Republiki Francuskiej. Studia Politicae Universitatis Silesiensis. 3, (1).