[1]
WróbelS. 1. Jednostki pomocnicze gminy. Wybrane zagadnienia. Studia Politicae Universitatis Silesiensis. 3, (1).