[1]
RadekR. 1. Proces planowania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście działań realizowanych na pograniczu polsko-niemieckim (wybrane zagadnienia). Studia Politicae Universitatis Silesiensis. 3, (1).