[1]
KantykaZ. 1. "Pieriestrojka" w amerykaƄskiej nauce o polityce. Studia Politicae Universitatis Silesiensis. 3, (1).