[1]
BrolM. 1. Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym. Studia Politicae Universitatis Silesiensis. 10, (1).