(1)
AkinrindeO.; OmitolaB.; TarU. Nigeryjskie Elity Polityczne I Problemy W Zarządzaniu Pandemią Covid-19: Implikacje Dla Celów Zrównoważonego Rozwoju Nigerii. SPUS 2021, 33, 115-132.