(1)
Kaute-PorębskaM. Demokracja, Liberalizm a Doktryna Kościoła Katolickiego W Myśli Michaela Novaka. SPUS 1, 3.