(1)
FlakW. Jednostka, Wolność, Władza, a "Duch Ameryki". SPUS 1, 3.