(1)
RadekR. Proces Planowania Strategii Rozwoju Lokalnego I Regionalnego W Kontekście Działań Realizowanych Na Pograniczu Polsko-Niemieckim (wybrane Zagadnienia). SPUS 1, 3.