(1)
RiedelR. Polityczna Debata Na Temat Modelu Społecznego W Europie. SPUS 1, 3.