(1)
OchwatM. Ochrona Praw Człowieka W Systemie Rady Europy. SPUS 1, 3.