(1)
KantykaZ. "Pieriestrojka" W AmerykaƄskiej Nauce O Polityce. SPUS 1, 3.