(1)
StolarczykM. Ewolucja Stanowiska Polski Wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa I Obrony Unii Europejskiej. SPUS 1, 13.