(1)
RadekR. Bartłomiej Michalak, Mieszane Systemy Wyborcze Cele, Rozwiązania, Konsekwencje Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, Ss. 466. SPUS 1, 13.