(1)
KrawczykD. Zarządzanie Działaniami Media Relations W Ramach Realizacji Polityki Informacyjnej Organizacji. SPUS 2019, 25, 141-158.