Kaute-PorębskaM. (1). Demokracja, liberalizm a doktryna Kościoła katolickiego w myśli Michaela Novaka. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5238