MyśliwiecM. (1). System partyjny V Republiki Francuskiej. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5241