WróbelS. (1). Jednostki pomocnicze gminy. Wybrane zagadnienia. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5243