RiedelR. (1). Polityczna debata na temat modelu społecznego w Europie. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5247